ผู้หญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี กับ ภาวะมีบุตรยาก ควรเตรียมตัวอย่างไร

ในทางการแพทย์ผู้หญิงที่อายุมากกว่า 35 ปีถือว่าเป็นอายุที่ค่อนข้างสูง หรือนิยามว่า “สตรีอายุมาก” (Advanced maternal age)  โดยอ้างอิงจากอายุที่มีความเสี่ยงในการเกิดทารกมีภาวะดาวน์ซินโดรมและความผิดปกติของจำนวนชุดโครโมโซมที่มากขึ้น (aneuploidy) ในรายงานของ National center for health statistics ก็ใช้คำว่า older women และใช้กำหนดอายุ 35 ปีขึ้นไปเช่นกัน สำหรับการมีบุตร โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้หญิงอายุเกินเกณฑ์ 35 ปี นั้นการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ  อัตราความสำเร็จจะต่ำกว่าผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 35 ปีมาก อายุที่ดีที่สุดสำหรับการมีบุตรของผู้หญิงคือ 25-32 ปี เพราะเมื่ออายุมากกว่า 35 ปี จำนวนและคุณภาพของไข่จะลดลง ดังกราฟ ภาพจาก : Extend fertility                แต่ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมไทยมีค่านิยมในการแต่งงาน และเริ่มมีครอบครัวในช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายคนที่กำลังวางแผนในการมีบุตร กังวลว่าการตั้งครรภ์ขณะอายุมาก อาจส่งผลต่อสุขภาพครรภ์ และต่อบุตรในท้องได้ แต่การมีลูกช้า หรือเพิ่งเริ่มการเป็นคุณแม่ในวัยนี้ ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องน่ากังวลเสมอไป เพราะถ้าได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมจนมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ การวางแผนและเคล็ดลับบำรุงสุขภาพครรภ์ให้แข็งแรง ก็จะช่วยเพิ่มความพร้อมในการเป็นคุณแม่ให้สมบูรณ์…

Pesa/tese

PESA Some men find it hard to produce sperm in the ejaculate. This condition is called Azoospermia. This can be either due to problems in sperm production itself or due to obstruction to the flow of semen during ejaculation. Reproductive tract obstruction can be acquired – as a result of infection, trauma, iatrogenic injury which…

MACS SPERM

MACS SPERM MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) is an immunomagnetic technique allowing the selection of those spermatozoa that do not show signs of cell damage or death (called apoptosis), and therefore maintain their entire DNA intact. Seminal quality is a crucial factor when it comes to achieving a pregnancy, since it affects both fertilization and…

IMSI

IMSI Intra-cytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) is a real-time method where sperms are selected before the microinjection takes place. This is done using an inverted microscope that is able to provide a much greater magnifying power (around 6,600 times) than those that are normally used in reproductive laboratories (400 times) to carry out the…

Blastocyst Culture

Blastocyst Culture In the IVF laboratory, after the egg retrieval procedure, fertilization is carried out by IVF (In-vitro fertilization) or by ICSI (intra-cytoplasmic sperm injection) and the resulting embryos are placed in an incubator for further development. The stages of development are as follows: The day of egg retrieval is considered as Day 0 (IVF…