JCI

Deep&Harmonicare IVF center มีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จที่ทางเราได้รับการรับรองจากมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการดูแลรักษาผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ระดับสากล JCI เป็นองค์กรอิสระจากอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ารทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ทำหน้าที่รับรองและตรวจสอบสถานพยาบาลว่าได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยแน่นอน เรามุ่งหวังให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและการบริก

DHC-720x480

มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ EQA โดย UK NEQAS (United Kingdom, National External Quality Assessment Service) เป็นหน่วยงานที่รับรองห้องปฏิบัติการและประเมินคุณภาพจากภายนอก ซึ่งพัฒนาโดยบริการ NHS ในอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ มีประสบการณ์มามากกว่า 50ปีใน EQA และเกี่ยวข้องกับทุกสาชาวิชา ประกอบไปด้วย (วิทยาภูมิคุ้มกันและภูมิแพ้, พยาธิวิทยาของเซลล์, ชีวเคมีทางคลินิก, โลหิตวิทยา, การถ่ายและการปลูกถ่าย, พันธุศาสตร์, ไวรัสวิทยา และจุลชีววิทยา) เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาและปรับปรุง โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานในการบริการ นับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงาน NEQAS ของสหราชอาณาจักรได้มีการให้บริการแก่ห้องปฏิบัติการ ทดสอบและเปรียบเทียบเกี่ยวกับข้อมูลด้านประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ทางเรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้นำด้านการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด สร้างห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพจากทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทุกท่าน

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) มีมานานหลายปี ตั้งแต่ปี 1985 เป้าหมายหลักคือเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกและขั้นพื้นฐานในด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เพิ่มความสนใจและความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับชีววิทยาการเจริญพันธุ์และการแพทย์ พัฒนาการปฏิบัติทางคลินิกโดยการจัดกิจกรรมการสอนและการฝึกอบรมและให้คำแนะนำในการปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพของขั้นตอนทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ ใบรับรอง ESHRE รับรองความปลอดภัยและคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและมาตรฐานบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้รับบริการ

DHC-720x480